Hamnkranar och hamnar

Örnsköldsvik är en progressiv hamnstad som har lagt under sig flera hamnar i närområdet. Affärsverksamhet som lastning och lossning av varor inom områdena skog och papper liksom även verkstadsindustrin har haft och har fortfarande väldigt stor betydelse för hela regionen. Man kan säga att hela bygden lever på att hamnarna och övrig kommunikation med omvärlden fungerar väl. Därför har Örnsköldsvik satsat på att äga flera hamnar och förvalta det man har.

Hamnkranarna har gett Örnsköldsvik välstånd

Hamnen i Örnsköldsvik har varit mycket betydelsefull för all affärsverksamhet i kustområdet ända från 1800-talet. Det som har varit avgörande för hamnens betydelse har varit att järnvägen kom till och drogs till kajen. En annan faktor var att man köpte in två stora hamnkranar. Innan kranarna kom var det mest stenkol, olja, spannmål, asfalt, lera, cement, tobak, sirap och socker, metaller och glas, porslin och kakel som lossades i hamnen. Det som lastades var mest skogsprodukter, trävaror och trämassa. Men tack vare hamnkranarna kunde man hantera större mängder gods.

Man drog också järnvägsspåren ner på kajen intill hamnkranarna så att kranar och gods kunde gå på räls. Man lät järnvägsvagnar komma ner på kajen där man kunde lasta och lossa direkt mellan fartyg och järnvägsvagnar.

Därmed växte kapaciteten i hamnen, vilket gav nya möjligheter för företagen i regionen att växa. Passagerartrafiken från Örnsköldsviks hamn har också varit betydelsefull till Stockholm och över Kvarken till Finland. För Örnsköldsviks kommun har det tidigt stått klart att kommunen måste hjälpa till att stärka näringslivet genom att förvalta det gemensamma. Den målsättningen har funnits tidigt i Örnsköldsvik och därför kan man se en stad som har vuxit upp omkring hamnen. Numera är hamnkranarna utsedda till byggnadsminnen och ska bevaras som kulturarv för eftervärlden över en epok av sjudande hamnverksamhet i Örnsköldsviks hamn.

Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB

Örnsköldsviks kommun äger det kommunala bolaget Örnsköldsviks Hamn och Logistik AB som även har kontor i hamnen i Ö-vik. Det är sammanlagt åtta hamnar som bolaget förvaltar. Man kan säga att Örnsköldsviks kommun genom sitt bolag förser näringslivet med många hamnfunktioner på lägen som är väl valda. Det innebär att företagen kan erbjudas bra transporter och lösningar på transportproblem på ett kostnadseffektivt sätt. Det gäller både export och import av gods inom papper, skog och verkstadsindustrin.

Kommunen har som senaste förvärv skaffat sig industrihamnar i både Hörneborg och Alfredshem där det finns möjlighet till både lossning men också lagring. Kommunen har som mål att skapa goda kommunikationer i skärgården. För Örnsköldsviks kommun är det av yttersta vikt att den reguljära båttrafiken fungerar och att sträva efter att skärgårdsboendet fungerar väl tack vare kommunikationerna året runt. Kommunen ser det som viktigt att näringslivet i kustområdet har goda förutsättningar för sina verksamheter. Allt detta handlar om ett långsiktigt arbete för att skapa goda förutsättningar för livskraftiga företag och ett gott boende för de boende i staden såväl som på landsbygden och på skärgårdsöarna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *