Fartyg och båtar

Örnsköldsviks hamn har stor betydelse för Örnsköldsvik och hela kusten. Örnsköldsviks hamn är den viktigaste hamnen på Norrlandskusten. Det är en djuphamn, vilket innebär att även stora båtar kan lägga till i hamnen. I Örnsköldsvik är kommunikationerna inte bara livsviktiga utan också omfattande och inbegriper stad, land och sjö. I hamnen finns stora lyftkranar som använts sedan 1950-talet då de inköptes för att lasta och lossa från fartygen som kommit in till hamnen.

Från och med att krigen var över så började hamnen blomstra än mer. När hamnkranarna hade köpts in kunde man lasta och lossa mycket större kvantiteter mot förut. Många sovjetiska fartyg lade till från 1970-talet och framåt för att lossa björkmassaved åt Modo.

Ända sen 1935 fanns busstationen på hamnplanen alldeles intill hamnkranarna. Järnvägsspår gick längs kajerna och detta gjorde att det gick att lasta och lossa till och från järnvägsvagnar likaväl som till och från båtar.

Men 1987 flyttades busstationen.

I hamnen fanns inte bara långväga fartyg med varor till eller från hamnen utan där fanns också något så viktigt som en fruktbåt. Ägaren till fruktbåten importerade frukt från sydligare nejder och sålde dem på torget i fruktkällaren och direkt från fruktbåten nere i hamnen.

Hamnen har alltid varit en livlig plats eftersom både järnvägsspår, bussar och båtar haft hamnen som utgångspunkt. Så är det idag också. Resecentrum med både buss och järnvägsstation ligger alldeles i anslutning till hamnen. Så resandet och varutransporten ligger intill varandra i, eller i anslutning till, Örnsköldsviks hamn som är navet i all logistik till och från Ö-vik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *