Ulvön – Historia utanför Örnsköldsvik

Ulvön, eller Ulvöarna, ligger omkring 30 km söder om Örnsköldsvik. De båda öarna delas upp i den södra och norra Ulvön. Historiskt sett bröts järnmalm på dessa öar och ännu kan man hitta spår efter gruvor. Det som för många ändå mest utmärker öarna, förutom de vackra vyerna, är att här återfinns surströmmingens födelseplats. Idag finns här en småskalig produktion och många besöker Ulvön just för att prova på denna delikatess. Idag bor det en del åretrunt-boende på öarna och Ulvön är det perfekta resmålet för att spendera en sommar. Det går lätt att ta med sig jobbet till ön och tack vare internet går det mesta att lösa på distans. Vill man värdera sin bil gör man det smidigt och beställa byggvaror online går även det lika enkelt tack vare bra kommunikationsförbindelser.

Surströmming

Den som vill skrämma slag på en gäst som kommer från utlandet bör bjuda på denna klassiska svenska delikatess. Det är långt ifrån alla svenskar som ens har prövat den, men en hel del har nog känt lukten, vilket ofta avskräcker. Fiskrätten består av strömming som konserverats med hjälp av jäsning. Tillsammans med bakterier och olika syror som bildas under processen, uppstår en konsistens som förvarats i konservburkar. Lukten är mycket stark och vid särskilda surströmmingsserveringar erbjuds gästerna klädnypor att sätta på sina näsor. Många föredrar att förtära läckerheterna i en klämma, där fisken läggs mellan två hårda tunnbröd med en hel del tillbehör.

Höga kusten – ett världsarv

Kustområdet mellan Örnsköldsvik och Härnösand kallas för Höga kusten. Det är ett bergigt område med höga klippor och hisnande vackra vyer. Området har utvecklats under istiden då marken höjdes nära 300 m. Här har människor bott, fiskat, jagat och brukat jorden i ungefär 7000 år. Här vid Höga kusten finns också hamnen i Örnsköldsvik som är en djuphamn.

Höga kusten är ett av våra fantastiska världsarv. Den blev det år 2000 men år 2006 fick Höga kusten: som världsarv påfyllning av Kvarkens skärgård på den finska sidan. Dessa områden hör ihop och numera heter världsarvet Höga kusten och Kvarkens skärgård.

Hela världsarvsområdet, det vill säga både Höga kusten och Kvarkens skärgård, är fantastiska att se och utforska. De områden i Sverige som blivit de största besöksmålen för turister är just Höga kusten och även Gotland. Bägge områdena är säregna. Vid Höga kusten, vilket innefattar Örnsköldsvik, finns väldigt vackra vandringsleder och natur som är fantasieggande och riktigt omväxlande. Där finns Skuleberget och Skuleskogens nationalpark. Färjelägena Trysunda och Ulvöarna är lockande besöksmål.

Höga kusten är ett naturområde där hav och land samverkar till dramatiken men också lugnet i naturen. Det finns fina fiskevatten i sjöarna bland klippor och berg. Sportaktiviteter finns också, som långfärdsskridskor och skidåkning i både backar och långfärdsspår.

Örnsköldsvik – en forntida boplats

Örnsköldsvik är inte som vilken stad som helst. Det som är utmärkande för Ö-vik, som staden kallas för av dem som bor där, är att det är lätt att fastna och rota sig där. Har man en gång kommit dit för att bo där en tid så är det svårt att lämna platsen. Det kan hända att det beror på en omedveten känsla av att platsen varit bebodd sen forntiden. Det finns så gamla som 8000 år gamla spår efter människor i och omkring Örnsköldsvik. Det finns bronsåldersrösen och en bondgård som är 2000 år gammal. Aktiviteter som människor haft för sig sätter sina spår i omgivningen och dessa spår sätter sig i varje generations medvetande om att här har våra förfäder också vandrat. Det skapar kontinuitet och trygghet i själen.

Skog och hav har gett välstånd

Örnsköldsvik och alla orter runtomkring har varit bebodda sen stenåldern. Kanske ännu längre tillbaka. Det kan i sin tur bero på att det varit lätt att försörja sig där. Landskapet gör att det finns mycket vilt i trakterna, det finns mark som är lätt att bruka, det finns fisk i havet. Men framför allt har det varit lätt att bedriva handel med sin omgivning i Örnsköldsvik med förorter. Hamnen finns ju där. Nu har hamnen inte varit en byggd hamn förrän sedan början av 1800-talet men viken har alltid varit djup och lämplig för båtar att komma in i och lägga till i.

Företagsamhet tack vare hamnen

Infrastrukturen är alltid viktig för en ort för att den ska överleva. Till Ö-vik har det varit lätt för tågen att komma fram. Bussar likaså. Men viktigast av allt har skogsbruket varit för överlevnaden. Den har gett Ö-viksborna välstånd genom pappersmassafabrikerna. Tågen har också forslat timmer och annat gods. Ö-vik är välkänt för stora företag. Det är diskreta företag med flitiga arbetare som Hägges som är kända för sina bullar, mandelkubbar och annat gott. Hägglund & Söner, som nu är uppdelat i flera företag, har haft en framgångssaga av stora mått. Modo ska vi inte glömma. Man kan säga att skogen och de höga bergen, havet och båttrafiken har varit förutsättningar för att det skulle gå bra för Ö-vik och alla boende runt omkring.

Tittar man på Ö-vik av idag så finns det inget som saknas. Det finns ett stort utbud av allt det senaste som den moderna civilisationen kan erbjuda. Mycket är hämtat söderifrån men mycket har också kommit över havet till hamnen i Örnsköldsvik där det förvaltats väl. Precis intill hamnen ligger Ö-viks centralstation där både bussar och tåg går både söderut och norrut. I hamnen finns fortfarande båtar, ibland stora passagerarbåtar, men också lastbåtar som för människor och varor norrut, söderut och över vattnet till Finland och Ryssland. Så har det alltid varit i Örnsköldsvik tack vare hamnen.

Företagsamhet och idrott

I Örnsköldsvik med omnejd är hamnen, vattendragen och skogen livsnerver som får trakten att leva och frodas. 75 % av det som tillverkas exporteras, vilket säger en hel del om ambitionsnivån och skickligheten som finns i Örnsköldsvik. De är flera företag som är kända över hela Sverige.

Idrott och pappersmassa

Alldeles nära Örnsköldsviks hamn finns en hoppbacke för skidor där stadens ungdomar redan hoppat i ungefär 50 år. Ishockey är också en folksport i och omkring Örnsköldsvik. Modo är inte bara namnet på ett hockeylag utan också namnet på den fabrik som gav upphov till namnet. Modo kommer från Mo och Domsjö fabriker. Det är ett företag som förädlar virke till pappersmassa, cellulosa och numera också lignin och bioetanol.

Ångermanälven har alltid varit betydelsefull liksom hamnen. Sågverk byggdes redan under 1700-talet längs älvarna. Men senare kom sågverken att ligga nere vid kusten istället. Därifrån har timmer skeppats iväg men också förädlats på orten som i Mo och Domsjö fabriker till exempel.

Rikt utbud av varor och tjänster

I själva staden Örnsköldsvik har man alltid haft ett rikt utbud på varor och tjänster. Och det har man än idag. Det finns allt i Örnsköldsvik kan man säga. Trots att det är en förhållandevis liten stad så är den välbesökt utifrån likaväl som att den ger service åt alla som bor i småorterna runt omkring. I Örnsköldsvik, alldeles intill hamnen, har man ett stort äventyrsbad till exempel. Det finns stora hotell och mindre också förstås, ett stort utbud av restauranger och både stora och små butiker. Många av butikerna har drivits av familjer i generationer.

Hela bygden är företagsam och det har länge funnits en tillverkningsindustri. Man har ett stort bageri, Hägges, som säljer bullar och bakverk över hela landet. Ofta har man tillverkning från ax till limpa. Det vill säga att man odlar och förädlar och säljer sina varor och produkter.

Att odla lin och sedan förädla det är något man började med redan på 1600-talet i Ö-vikstrakten. Förädlingen gjorde att man fick in pengar och blev ganska välbeställda. Bönderna började driva affärer med omvärlden och reste från början med häst och vagn ner till Stockholm och Uppsala för att sälja produkterna. Men det var inte bara bönderna som reste iväg med sina varor.

Fisket har alltid haft stor betydelse längs med hela kusten. Vinter som sommar har man fiskat och torkat och saltat in fisken. Det finns många fiskelägen kvar längs kusten dit även turister kommer förbi och tittar.

Fartyg och båtar

Örnsköldsviks hamn har stor betydelse för Örnsköldsvik och hela kusten. Örnsköldsviks hamn är den viktigaste hamnen på Norrlandskusten. Det är en djuphamn, vilket innebär att även stora båtar kan lägga till i hamnen. I Örnsköldsvik är kommunikationerna inte bara livsviktiga utan också omfattande och inbegriper stad, land och sjö. I hamnen finns stora lyftkranar som använts sedan 1950-talet då de inköptes för att lasta och lossa från fartygen som kommit in till hamnen.

Från och med att krigen var över så började hamnen blomstra än mer. När hamnkranarna hade köpts in kunde man lasta och lossa mycket större kvantiteter mot förut. Många sovjetiska fartyg lade till från 1970-talet och framåt för att lossa björkmassaved åt Modo.

Ända sen 1935 fanns busstationen på hamnplanen alldeles intill hamnkranarna. Järnvägsspår gick längs kajerna och detta gjorde att det gick att lasta och lossa till och från järnvägsvagnar likaväl som till och från båtar.

Men 1987 flyttades busstationen.

I hamnen fanns inte bara långväga fartyg med varor till eller från hamnen utan där fanns också något så viktigt som en fruktbåt. Ägaren till fruktbåten importerade frukt från sydligare nejder och sålde dem på torget i fruktkällaren och direkt från fruktbåten nere i hamnen.

Hamnen har alltid varit en livlig plats eftersom både järnvägsspår, bussar och båtar haft hamnen som utgångspunkt. Så är det idag också. Resecentrum med både buss och järnvägsstation ligger alldeles i anslutning till hamnen. Så resandet och varutransporten ligger intill varandra i, eller i anslutning till, Örnsköldsviks hamn som är navet i all logistik till och från Ö-vik.

Båt till öarna

Runt om i Örnsköldsviks skärgård bor det människor året runt på öarna. Som boende ute på en ö kan det på sina ställen vara ensligt. Örnsköldsviks kommun äger det företag som heter Örnsköldsviks Hamn & Logistik som har i uppdrag att förvalta Örnsköldsviks hamn och se till att den reguljära båttrafiken fungerar för skärgårdsborna som bor året runt ute på öarna.

Ett populärt nöje är att åka räkbåten på kryssning i Örnsköldsviks skärgård. En tur med räkbåten tar ungefär 3 timmar. Den avgår klockan 19 från Örnsköldsviks hamn för en 3 timmar lång resa i räkans tecken.

Om man vill hyra ett fartyg för att arrangera ett bröllop eller personalfest eller fira något annat så kan man göra det genom Örnsköldsviks Hamn & Logistik.Förutom räkkryssning så kan man åka skärgårdsbåten M/F Ulvön till öarna Trysunda och Ulvön. Det är många turister och bofasta som tycker om att besöka dessa öar med sina fiskelägen.

Den norrländska specialiteten surströmming saltas in och lagras på Ulvön. Suströmming är fermenterad fisk som för mångas näsor är fruktansvärd men för andra är det doften av en delikatess. Hur man än förhåller sig till surströmmingen så är den en specialitet med en lång historia.

Skärgårdstrafiken

Örnsköldsviks hamn är en djuphamn, vilket innebär att stora fartyg lastade med gods kunnat komma in och lägga till. Idag är det inte bara Örnsköldsviks hamn som ingår i hamnpaketet utan det är sammanlagt åtta olika hamnar som ska räknas in. Därför går det trafik inte bara från Örnsköldsviks hamn utan också från de övriga hamnarna. Förutom lastbåtar har hamnen också under långa perioder haft en färjetrafik till öarna omkring men också över Kvarken till Finland.

Färjetrafik eller åtminstone båttrafik över Östersjön har kanske funnits lika länge som människan bott i Höga kusten-området och i Ö-vik. Från början gick det postbåtar som hade rutter över till Tyskland, Finland och Åland.

Båtar från Vasa i Finland över Kvarken till Örnsköldsvik, Umeå och Sundsvall hade tidigare livlig trafik. Silja Line köpte Vasabåtarna men avvecklade dem med tiden eftersom taxfree av sprit och cigaretter inte längre fick förekomma. Örnsköldsvik har haft färjor till Vasa och Jakobstad,

Passagerarbåtar efter kusten har funnits länge. Under stora delar av 1900-talet har lite mindre passagerarbåtar som Express, Kusttrafik, Skärgården och Örn trafikerat olika sträckor i kustområdet. Det fanns även båtar som tillhörde Sveabolaget som åkte mellan Örnsköldsvik och Stockholm.

Hamnen är viktig för godstransport men också för passagerartrafik. I hamnen lastar man och lossar fartyg och lastar om mellan tåg och fartyg. Hamnen i Ö-vik är en viktig livsnerv för företagandet i Nolaskog som området heter. Men det är också en viktig del av skärgårdstrafiken som är en förutsättning dels för turismen men också för de bofasta öborna. Från öarna finns ingen annan förbindelse än skärgårdsbåtarna.

Ny färjeförbindelse över Kvarken planeras och ska starta 2021. Men skärgårdstrafiken fungerar som vanligt och är populär bland turisterna.

Hemsö fästning

Bland attraktionerna på öarna runt om Örnsköldsvik finns den militära anläggningen Hemsö Fästning. Det här är en fästning som står kvar sen kalla kriget. Hemsö Fästning ligger på Hemsö nere i Storråberget och är en försvarshemlighet. Här har 320 personer bemannat fästningen. Den är välbevarad och man kan som besökare få en inblick i hur livet på fästningen levdes och såg ut när den var igång. Hemsö fästning var en av de viktigaste försvarsanläggningarna vid kusten som Sverige hade under kalla kriget.

Havstoudden på Hemsös norra sida är ett speciellt bergrum. Man kan övernatta där. Där finns ett tredje bergsrum på Hemsös östra sida som ingick i försvarssystemet. Det finns kanontorn med kamoflageskydd så de syns inte så mycket ovan mark men under mark finns kanontornen sprängda 15 m in i berget.

Man kan åka båt till Hemsö där det finns gästhamnar. Man kan även beställa hämtning från hamnen och få skjuts till Hemsö fästning både tur och retur. Man får beställa ett dygn innan.

Turister som inte kan resa kollektivt kan beställa hämtning ett dygn innan för att bli hämtade från stan och få skjuts till Hemsö tur och retur.

Det finns restaurang på Hemsö och guidade turer varje dag om somrarna.

Ut i vida världen

Om man bor i Ö-vik så behöver man inte känna sig som en strandad val precis, tvärtom. Från Ö-vik kommer man alltid – och till också. Trots att Ö-vik med sina c:a 33.300 invånare är en liten stad finns det ändå kommunikationer åt alla håll. I Örnsköldsvik finns vägar till lands, till sjöss och i luften.

E4:an går längs med kusten och genom Örnsköldsvik och den sträcker sig väldigt nära hamnen också. Kommer man med bil, husbil eller bil och husvagn så finns det bra parkerings- och uppställningsplatser, bland annat just i hamnen. Så man kör rakt på det helt enkelt och behöver inte snurra runt igenom staden eller nåt sånt för hamnen är verkligen lättillgänglig för vägtrafikanter.

Men så är det med buss också. Busstationen och Resecentrum där även tågstationen finns ligger precis intill Örnsköldsviks hamn. Det kan inte bli bättre eller mer centralt än så. Sen ligger själva centrum med alla butiker också i det närmaste intill hamnen – i alla fall på promenadavstånd.

Bussarna är stadsbussar men också bussar i regionen och de går dagligen längs kusten upp till Umeå och ner till Stockholm.

Flygplatsen ligger 25 km utanför staden. Man kan flyga till Stockholm men också ta direktcharter till länder som Turkiet och Kroatien.

Båt kan man också åka. I Skärgården går det båttrafik till fiskelägena Trysunda och Ulvön. På vintern händer det att man kan få åka svävare istället för båt över isen och vattnet.

Det har under långa perioder sen 1950-talet gått passagerarfärja över Kvarken, det vill säga mellan Wasa i Finland och Örnsköldsvik i Sverige. Både Finlands och Sveriges regeringar räknar med att en ny färja över Kvarken ska stå klar 2021. Färjetrafiken skulle ge 50.000 nya arbetstillfällen på den svenska sidan.